WEBSITE CHÍNH THỨC CỦA CƯ DÂN SKY CITY TOWERS

88 LÁNG HẠ, ĐỐNG ĐA, HÀ NỘI

Công tác quản lý
Công tác quản lý

PMC cung cấp đầy đủ các dịch vụ quản lý cho các tòa nhà với cam kết:

Chi phí hiệu quả - Chúng tôi đưa ra mức phí quản lý toàn diện mà hoàn toàn không có khoản phát sinh.

Tham gia - Chúng tôi cung cấp chất lượng giám sát tối ưu nhất. Giám sát viên là người nắm rõ cơ chế vận hành của từng hạng mục công trình nhằm mang lại dịch vụ giá trị gia tăng.

Bảo trì ngăn ngừa - Chúng tôi thực hiện chương trình bảo dưỡng ngăn ngừa hiện đại cho các hạng mục kỹ thuật.

Trung thực về tài chính - Báo cáo tài chính sẽ do một đội ngũ kế toán chuyên nghiệp thực hiện.